Varmistuspalvelu turvaa tärkeät tiedot vahinkojen varalta.

Varmistuspalvelu tarkoittaa fyysisten ja virtuaalisten palvelinten sekä työasemien ja kannettavien, mutta myös palveluiden, kuten Microsoft 365-palvelun datan automaattista varmuuskopiointia.

Varmistettu data varmuuskopioidaan säännöllisesti varmistusjärjestelmiin Laitilan Puhelimen kotimaisiin konesaleihin ja säilytetään siellä asiakkaan kanssa sovitusti. Data palautetaan asiakkaan käyttöön tarpeen tullen.

Vain varmistettu tieto voi palautua.

Etukäteissuunnittelu, valvonta ja testaus ovat varmistamisen perusasiat. Ennakointi voi säästää huomattavasti kustannuksissa ja luoda yritykselle oikean, lisäarvoa tuottavan ja riskiä vähentävän ratkaisun.

Varmistuksien suunnitelmassa selvitetään omat ja sidosryhmien tarpeet, mahdolliset lait ja määräykset sekä varmistettavan tiedon kriittisyys ja arvo. Suunnitelman perusteella päätetään yritykselle parhaiten soveltuva palvelutaso. Siinä määritellään, kuinka usein ympäristö varmistetaan, miten nopeasti varmistus on saatava palautettua ja mahdolliset kriittisen tiedon lisätarpeet.

MICROSOFT 365-palveluiden varmuuskopiointi on asiakkaan omalla vastuulla.

Microsoft 365-palvelun sähköposteja ja tiedostoja ei Microsoftin toimesta varmuuskopioida erikseen. Microsoft huolehtii tuottamastaan infrastruktuurista ja palveluista, mutta tiedostojen suojaaminen ja säilytyksestä huolehtiminen ovat asiakkaan omalla vastuulla. Microsoft 365-palvelu tarjoaa vain aikarajoitetun roskakorin ja versiohistorian eikä se näin ollen siis toimi kattavana varmistusratkaisuna.

Laitilan Puhelimen varmistuspalvelu turvaa myös Microsoft 365 -pilvipalvelun tarjoamat palvelut, kuten sähköpostit, OneDrive-palvelun sekä SharePointin, kun pilveen tallennetut tiedot ovat säilössä myös paikallisissa konesaleissa.

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:
Puh: 02 8580 222 (arkisin klo 9:30 – 11:30 ja 12:30 – 15:30)
Sähköposti asiakaspalvelu@laitilanpuhelin.fi