KOKOUSKUTSU

Laitilan Puhelin Osk:n jäsenet kutsutaan osuuskunnan varsinaiseen kokoukseen,
tiistaina 31.5.2022 klo 18.00

Kokous pidetään Juhlatalo Sirpussa, Erik Sorolaisentie 15, LAITILA.

Kokouksessa käsitellään:

  • hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös käsittäen tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2021
  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2021
  • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021
  • määrätään hallituksen jäsenten palkkiot sekä matka- ja ansiomenetystenkorvausten perusteet
  • valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet
  • päätetään osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta
  • valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinainen tilintarkastaja ole hyväksytty tilintarkastusyhteisö

Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan jäsenten nähtävinä perjantaista 29.4.2022 lukien osuuskunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.laitilanpuhelin.fi, sekä myös osuuskunnan toimitalolla, Mikaelinkatu 2, LAITILA.

Osallistumisoikeus kokoukseen on sellaisella osuuskunnan jäsenellä, jolla on vähintään yksi hallituksen rekisteröimä osuus. Voidakseen osallistua kokoukseen jäsenen on ilmoittauduttava etukäteen, joko puhelimitse: (02) 85 801 tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@laitilanpuhelin.fi, perjantaihin 27.5.2022 klo 14.00 mennessä.

Laitilassa 29.3.2022

Laitilan Puhelin Osk
Hallitus

Esityslista

§ 11 Hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi kohta 2

§ 11 Hallituksen ehdotus sääntöjen muuttamiseksi kohta 14

Vuosikertomus 2021