Laitilan Puhelin ei ole korottamassa valokuituyhteyksiensä hintoja!

 

Monet yritykset, mukaan lukien suuret teleoperaattorit, ovat ilmoittaneet nostavansa palveluidensa hintoja johtuen energiakriisistä ja sen aiheuttamasta toiminnan kannattavuuden heikkenemisestä.

”Laitilan Puhelin on paikallinen, vakavarainen osuuskunta, jonka toiminnan tavoitteena ei ole voiton maksimointi ja esimerkiksi osinkojen jakaminen omistajille. Arvojen mukaista toimintaamme ohjaa paikallisuus, taloudellinen vakaus ja oikeudenmukainen päätöksenteko. Tavoite on varmistaa jatkossakin taloudellinen kyvykkyys valokuituverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja operointiin” kertoo toimitusjohtaja Pasi Mäki.

Valokuituverkko itsessään on tutkimusten mukaan noin 5 – 13 kertaa energiatehokkaampi tiedonsiirtoverkko kuin mobiiliverkko. Siirrettyä datamäärää kohden se on jopa satoja ellei tuhat kertaa energiatehokkaampi, koska dataa liikkuu kuituverkossa lyhyessä ajassa huomattavasti enemmän.

Valokuitu mahdollistaa energiatehokkaat verkot, jolla pienennät omaa hiilijalanjälkeäsi.